KOLEKTÍVNI ČLENOVIA

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza 4 športových zväzov, ktoré sú zaregistrované v SPV.


Registračné čísloNázov klubuPrávna forma Žiadosť o registráciu
podaná
Dátum
registrácie
1/2014-10-31 Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov Občianske združenie
30.10.2014
31.10.2014
2/2014-01-07 Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov Občianske združenie
07.01.2014
07.01.2014
3/2014-01-07 Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím Občianske združenie
07.01.2014
07.01.2014
4/2017-12-17 Slovenská asociácia Taekwondo WT Občianske združenie
17.12.2017
17.12.2017

© Copyright 2016 - 2019 Slovenský paralympijský výbor

Top