REGISTROVANÍ ČLENOVIA - ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE

Registračné čísloNázov klubuPrávna forma Žiadosť o registráciu
podaná
Dátum
registrácie
Kontakt
4/2017-12-17 Slovenská asociácia Taekwondo WT Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
17.12.2017
17.12.2017
pavel.izarik@gmail.com
2/2014-01-07 Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
07.01.2014
07.01.2014
predseda@sazps.sk
6/2021-06-18 Slovenský veslársky zväz Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
10.06.2021
18.06.2021
rowingslovakia@gmail.com
5/2021-06-18 Slovenský zväz karate Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
10.06.2021
18.06.2021
karate@karate.sk
3/2014-01-07 Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
07.01.2014
07.01.2014
robert@cnet.sk
1/2014-10-31 Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
30.10.2014
31.10.2014
riapos@spv.sk
7/2023-06-10 Zväz slovenského lyžovania Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
18.06.2023
10.06.2023
peter.plany@zsl.sk

© Copyright 2016 - 2024 Slovenský paralympijský výbor

Top